Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Y Panel Heddlu a Throsedd

Yn ardal pob heddlu sefydlwyd Panel Heddlu a Throsedd sy’n gyfrifol am gadw llygad ar berfformiad y Comisiynydd ar ran yr etholaeth. Mae'n ofynnol hefyd i'r Comisiynydd ymgynghori â'r Panel ar ei gynlluniau a'i gyllideb ar gyfer plismona,  faint ddylai’r elfen o'r dreth cyngor ar gyfer plismona fod, a phenodi Prif Gwnstabl.

Mae’r Panel yn cynnwys deg cynghorydd lleol a dau aelod cyfetholedig annibynnol. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw’r ‘Awdurdod Lletyol’ ar gyfer Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac sy’n darparu’r gwasanaethau cefnogi sy’n angenrheidiol i alluogi'r panel i weithredu a chyflawni ei ddyletswyddau'n effeithiol.

Ewch i Wefan Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru  am ragor o wybodaeth gan gynnwys manylion am yr aelodau, cofnodion ac agendâu.

Diweddarau y Comisynydd i'r Panel Heddlu a Throsedd

18 Mehefin 2020

30 Medi 2019
17 Mehefin 2019

3 Rhagfyr 2018
24 Medi 2018
4 Mehefin 2018
12 Ebrill 2018

18 Medi 2017
10 Awst 2017
13 Mawrth 2017
31 Ionawr 2017
23 Ionawr 2017

Diweddarau y Prif Swyddog Cyllid i'r Panel Heddlu a Throsedd

18 Mehefin 2020

31 Ionawr 2020

30 Medi 2019
17 Mehefin 2019
28 Ionawr 2019

3 Rhagfyr 2018
24 Medi 2018
22 Ionawr 2018

11 Rhagfyr 2017
18 Medi 2017
13 Mawrth 2017
31 Ionawr 2017
23 Ionawr 2017

 
 
 
Powered by Contensis