Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Chwythu'r Chwiban

Os ydych yn dymuno gwneud honiad o dwyll, camddefnydd neu lygredigaeth yn gyfrinachol i unigolyn cyswllt annibynnol, ysgrifennwch at
Swyddfa Archwilio Cymru gan gyfeirio eich gohebiaeth at: Swyddog PIDA, Archwilydd Cyffredinol Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ. Ffôn: 01244 525980 neu e-bost: whistleblowing@wao.gov.uk


 

Sut i Gwyno

Mae gwybodaeth ar sut i wneud cwyn ar gael yma.


 

 
 
 
Powered by Contensis