Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed ydi un o fy mhrif flaenoriaethau. Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant:

http://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/child-sexual-exploitation.aspx?lang=cy-gb

Os oes rhywun wedi camfanteisio’n rhywiol arnoch neu os ydych yn poeni am rywun yna cysylltwch â’r heddlu drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.

PCC ONYX-9

 

 

 
 
 
Powered by Contensis