Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Canolfan Cymorth Dioddefwyr

 

Darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd ydi un o fy mhrif flaenoriaethau fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac un o fy mhrif wasanaethau ydi’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr.  Mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cefnogi pob dioddefwr.  Os hoffech gael cefnogaeth neu ragor o gyngor, yna cliciwch ar y linc isod:

https://www.victimsupport.org.uk/resources/north-wales/

Victim Help Centre

Canolfan Cymorth Dioddefwyr

Mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr  wedi gwneud fideo sy’n dangos y gwaith maent yn ei wneud a sut maen nhw yn gallu bod o gymorth i ddioddefwyr, gallwch ei weld o yma.

Twitter @NW_VHC

Ffôn: 0300 30 30 159

 
 
 
Powered by Contensis