Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Coronafeirws/COVID-19

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi nifer o fesurau gyda'r bwriad o arafu lledaeniad COVID-19 ledled y Deyrnas Unedig. Dilynwch y cyngor hwn.

Arhoswch adref

  • Ewch allan ond am fwyd, am resymau iechyd neu i weithio (dim ond os na allwch weithio o'r cartref)
  • Os ydych yn mynd allan, cadwch 2 fedr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill bob amser
  • Golchwch eich dwylo yn syth ar ôl dod adref

Peidiwch â chyfarfod pobl eraill, hyd yn oed ffrindiau neu deulu.

Gallwch ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Am y wybodaeth ddiweddaraf o ran y Coronafirws (COVID-19) gan y Llywodraeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol i wefan y Llywodraeth: https://www.gov.uk/coronavirus

Dolenni ac adnoddau

Gan: Heddlu Gogledd Cymru

 

Rydym wedi cyhoeddi Cynllun Ymateb COVID-19, sy'n manylu ar ffocws a chyfrifoldebau Comisiynydd Heddlu a Throsedd yng ngoleuni'r sefyllfa a grëwyd gan COVID19. Darllenwch y ddogfen yma: https://bit.ly/2Ymv02Z

 

To discuss this topic add a comment below or visit the forums.

Ychwanegu Sylwadau
Sylwadau
 
 
Powered by Contensis