Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cyfiawnder Adferol

Beth ydi Cyfiawnder Adferol?

Mae Cyfiawnder Adferol yn galluogi dioddefwyr gael dewud eu dweud o ran sut yr ymdrinnir â throseddwyr yn y System Gyfiawnder Troseddol. Gall dioddefwyr gyfarfod y troseddwr er mwyn gofyn iddynt y cwestiynau sydd ganddynt am y digwyddiad sydd heb eu hateb. Y dioddefwyr sy’n rheoli’r sefyllfa a gallant ddewis os ydynt yn dymuno parhau â’r broses gyfiawnder adferol a chyfarfod y troseddwr wyneb yn wyneb ney gyfathrebu â nhw drwy lythyr.

restorative-justice

Am fwy o wybodaeth ar Gyfiawnder Adferol cliciwch y ddolen isod:

Cyfiawnder Adferol


 

 
 
 
Powered by Contensis