Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Ramadan

Ramadan

Neges gan y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Mae Ramadan yn amser pwysig o adnewyddiad ysbrydol i Fwslimiaid ymhobman ac mae hefyd yn gyfnod cymunedol. Bydd eleni'n wahanol oherwydd y cyfyngiadau a achosir gan COVID-19 pan mae llawer o'n gweithgarwch dyddiol arferol yn cael eu haflonyddu a'u cyfyngu oherwydd y flaenoriaeth hanfodol o ddiogelu pobl, osgoi haint ac amddiffyn y GIG. Mae'r cychwyniad wedi aflonyddu dathliadau arwyddocaol gwahanol grefyddau – gan gynnwys y Pasg, Pasg yr Iddewon/Gŵyl y Bara Croyw, Vaisakhi a rŵan Ramadan.

Yn 2020 mae Ramadan ei hun yr un mor bwysig ag erioed. Fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Phrif Gwnstabl, rydym yn dymuno Ramadan hapus i'n cymunedau Mwslimaidd.  Rydym yn ddiolchgar am y cyngor canlynol gan Gyngor Mwslimiaid Cymru ar sut all cymunedau barhau i gadw at Ramadan a pharhau'n ddiogel:-

  • Rydym yn gobeithio y gwnewch ddefnyddio galwadau fideo a'r cyfryngau cymdeithasol i rannu'r pryd Iftar gyda theulu a ffrindiau.
  • Rydym yn dymuno'n dda i chi wrth wneud y gorau o'r gweddïau a'r digwyddiadau ysbrydol sy'n cael eu trefnu'n rhithwir gan y mosgiau.
  • Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i estyn cyfeillgarwch i bobl eraill yn eich cymunedau ac i gynnig cymorth yn ddigidol.
  • Cadwch lygad ar berthnasau a ffrindiau oedrannus a bregus o bellter diogel.

Gall cadw draw fod yn heriol yn enwedig yn ystod cyfnod cysegredig fel Ramadan. Rydym yn gobeithio y gwnewch ddefnyddio llawer o fentrau i gysylltu'n rhithwir fel drwy Radio Ramadan Cymru a lansiwyd gan Gyngor Mwslimiaid Cymru.  (www.radioramadhan.cymru/).

Rydym yn dymuno Ramadan diogel a heddychlon i'n holl gymunedau Mwslimaidd.

 

Arfon Jones (Comisiynydd Heddlu a Throsedd)

Carl Foulkes (Prif Gwnstabl)

 
 
 
Powered by Contensis