Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Stopio a Chwilio

66145 Stop and Search small

Mae pwerau stopio a chwilio yn galluogi’r heddlu i drechu troseddau stryd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac atal troseddau mwy difrifol rhag digwydd. Gall y pŵer i Stopio a Chwilio helpu’r heddlu i ddatrys troseddau a gwneud ein cymunedau yn ddiogelach.

Beth yw ‘stopio’?

‘Stopio’ (neu stopio a rhoi cyfrif) yw pan fydd Swyddog Heddlu neu Swyddog Cefnogi Cymuned yn eich stopio ac yn gofyn i chi roi cyfrif amdanoch eich hun. Hynny ydi, os ydynt yn gofyn i chi:

• beth ydych yn ei wneud;

• pam ydych yn rhywle neu ble’r ydych yn mynd; neu

• beth ydych yn ei gario.

(Noder, mae’n rhaid i swyddog cefnogi cymuned yr heddlu fod mewn lifrai er mwyn eich chwilio ond does dim rhaid i swyddog heddlu)

Nid oes rhaid i’r swyddog wneud cofnod o’r cyfarfod hwn.

Nid yw pob tro y bydd swyddog heddlu neu swyddog cefnogi cymuned yr heddlu yn siarad â chi yn cyfri fel stop. Er enghraifft, os yw’r swyddog

• yn chwilio am dystion;

• yn gofyn i chi am wybodaeth gyffredinol am ddigwyddiad; neu

• yn rhoi cyfarwyddiadau i chi.

Beth yw ‘stopio a chwilio’?

Gall swyddog eich stopio a siarad â chi unrhyw dro. Ond ni ddylent eich chwilio oni bai eu bod yn amau eich bod yn cario:

• cyffuriau;

• arfau;

• eiddo sydd wedi’i ddwyn, neu

• offer y gellid ei ddefnyddio i gyflawni trosedd

I ddarllen mwy cliciwch yma

Taflen Stopio a Chwilio

Darllen Rhwydd - Cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio

66145 Stop and Search large

Am fwy o wybodaeth ynglyn â  stopio a chwilio gwelwch yma: https://www.gov.uk/government/publications/pace-code-a-2015

Heddlu Gogledd Cymru - Plismona / Gwybodaeth Sefydliadol

 
 
 
Powered by Contensis