Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Trais Domestig

Un o fy mhrif flaenoriaethau ydi amddiffyn aelodau diamddiffyn ein cymuned sy’n cynnwys amddiffyn dioddefwyr camdriniaeth ddomestig.  Peidiwch â dioddef yn ddistaw os ydych yn dioddef camdriniaeth ddomestig; cysylltwch â’r heddlu drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.  

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am gamdriniaeth ddomestig a gwasanaethau lleol:

Domestic Abuse Help

http://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/domestic-abuse.aspx?lang=cy-gb

Adroddiad Cyfrifiad Benyw Laddiad 2016 (copy Saesneg yn unig)


 

Ymgyrch UNiTE i Roi Terfyn ar Drais yn Erbyn Merched


Llythyr ar y cyd gan y Fonesig Vera Baird QC, y Comisiynydd Cam-drin Domestig, Nicole Jacobs a Catrina McHugh MBE.


"Rydym yn ysgrifennu i ofyn i chi rannu ac annog eich swyddogion heddlu a staff i wylio ffilm o'r ddrama glodwiw ' Rattle Snake ' gan y cwmni theatr arobryn Open Clasp.

Mae'r ddrama yn seiliedig ar straeon bywyd go iawn o ferched sydd wedi wynebu a goroesi cam-drin domestig. Bydd ar gael i wylio ar-lein am ddim i gynulleidfaoedd ar draws y byd yn ystod ymgyrch UNiTE i Roi Terfyn ar Drais yn Erbyn Merched 25 Tachwedd – 10 Rhagfyr 2019 ... mwy

https://youtu.be/TCVLzs3PJeM

 

 
 
 
Powered by Contensis