Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Cysylltu a ni

Mae’r Comisiynydd bob amser yn awyddus i glywed eich barn ynglŷn â materion plismona a throseddu yng Ngogledd Cymru. Os oes gennych unrhyw sylwadau, llenwch y ffurflen isod. Gellir hefyd defnyddio’r ffurflen i wneud cwyn.

(I gael gwybod pa fath o gwynion mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am roi sylw iddynt, ewch i'r adran Sut i gwyno’)

Fel arall gallwch gysylltu â’r comisiynydd drwy’r post neu dros y ffôn:

Cyfeiriad y Swyddfa

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Glan y Don
Bae Colwyn
Conwy  LL29 8AW

E-Bost - OPCC@nthwales.pnn.police.uk
OPCC@nthwales.pnn.police.uk

Ffôn

01492 805486

NODWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Mae staff Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithio o adref am gyfnod amhenodol yn sgil argyfwng COVID-19 felly ni fyddwn yn y swyddfa i ateb eich galwad ffôn.

Y  modd gorau i gysylltu â ni yw e-bost. E-bostiwch opcc@nthwales.pnn.police.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Diolch am eich cydweithrediad a chadwch yn ddiogel.


 

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC

  • Enw
 
 
 
Powered by Contensis