Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

 

Sefydlwyd Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn 2010.  Mae’n cynnwys y partneriaid canlynol:

(Mae pob awdurdod lleol yn cael ei gynrychioli gan ei Arweinydd a’i Brif Weithredwr)

 

Nod Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru (BARhGC) ydi darparu arweinyddiaeth strategol i:

  1. Hyrwyddo gwasanaethau cyhoeddus mwy effeithiol ac effeithlon drwy
  2. Cryfhau perthnasau ymysg gwasanaethau cyhoeddus y rhanbarth, drwy rannu gwybodaeth, annog gwasanaethau cyhoeddus i weithio mewn partneriaeth yn fwy effeithiol a sefydlu partneriaethau rhanbarthol llwyddiannus rhwng gwasanaethau cyhoeddus.
  3. Dylanwadu ar Lywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth DU ar faterion sydd o bwys yn rhanbarthol.
  4. Adnabod a chwilio am atebion i faterion sydd o bwys yn rhanbarthol.
    1. Gydweithio i ddarparu gwasanaethau
    2. Rhannu arfer da a newidiadau sy’n “gweithio” wrth ddarparu gwasanaethau

 

 
 
 
Powered by Contensis