Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Digwyddiad Ymgysylltu

Diben Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Comisiynydd yw nodi sut mae’r Comisiynydd yn bwriadu cyfathrebu ac ymgysylltu â chymunedau Gogledd Cymru. Er mwyn gweld y strategaeth, cliciwch isod

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Digwyddiadau Ymgysylltu


Mae’r Comisiynydd yn mynychu ac yn arwain digwyddiadau ledled Gogledd Cymru. Gweler isod rai o’r areithiau a wnaed gan y Comisiynydd mewn digwyddiadau ymgysylltu a rhai adroddiadau adborth.


Gwneud y Cysylltiadau - 20 Chwefror 2014 - Adroddiad am y Digwyddiad

"Taith y Dioddefwr drwy'r System Cyfiawnder Troseddol" - 3 Mawrth 2014 - Anerchiad y Comisiynydd

"Creur Cysylltiadau" 12 Rhagfyr 2014 - Adroddiad am y Digwyddiad

"Creu’r Cysylltiadau" - 17 Rhagfyr 2015 - Adroddiad yn dilyn y digwyddiad

 

 
 
 
Powered by Contensis