Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Trydydd Sector

 OPCC 3rd Sector Logos

Cytundeb y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Trydydd Sector                                                                   

Ydych chi’n sefydliad gwirfoddol neu gymunedol?

Hoffech chi i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ymweld â’ch sefydliad a’i weld ar waith, yn darparu gwasanaethau?

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn dymuno gwella ymgysylltiad â sefydliadau trydydd sector lleol. Drwy gydol 2021, bydd yn ymweld â grwpiau y mae eu gwasanaethau yn cael effaith ar drosedd a diogelwch cymunedol.

Mae gweld gwasanaethau’n cael eu darparu yn rhoi gwell syniad o’r materion sy’n wynebu cymunedau. Bydd yn cynorthwyo’r Comisiynydd i ddeall anghenion cymunedol ac i ddatblygu blaenoriaethau plismona ar gyfer y dyfodol.

Os hoffai eich sefydliad dderbyn ymweliad, llenwch y ffurflen gais.       

Cytundeb gyda'r Trydydd Sector.


 

Creur Cysylltiadau 12 Rhagfyr 2014 - Adroddiad am y Digwyddiad     

Digwyddiad Ymgysylltu Trydydd Sector 17 Rhagfyr 2015 - Adroddiad yn dilyn y digwyddiad                         


Digwyddiad Ymgysylltu Trydydd Sector 01 Tachwedd 2016 - Adroddiad yn dilyn y digwyddiad

Digwyddiad Ymgysylltu Trydydd Sector 21 Tachwedd 2019 - Adroddiad yn dilyn y digwyddiad

Digwyddiad Ymgysylltu Trydydd Sector 19 Tachwedd 2020 - Adroddiad yn dilyn y digwyddiad

Cyflwyniadau 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                             

 
 
 
Powered by Contensis