Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn gwneud

 


 

 

 

 


Blaenoriaethau plismona


  • Cam-drin Domestig
  • Caethwasiaeth Fodern
  • Troseddu Cyfundrefnol
  • Cam-drin Rhywiol (yn cynnwys ecsbloetio plant yn rhywiol)
  • Darparu Cymdogaethau Diogelach

 

 


 

 

Amcanion Plismona

 

 


 

Cynnydd a wnaed wrth fodloni amcanion y Cynllun Heddlu a Throsedd 
 

 


 

 

Adroddiadau ar ddarpariaeth gwasanaeth, asesiadau perfformiad ac asesiadau gweithredol

 Adroddiadau gan Arolygyddion ac Archwilwyr Allanol


 

Gwybodaeth ystadegol a ddarparwyd i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 

 Asesiadau Effaith Preifatrwydd

 

  • Os ymgymerir ag unrhyw asesiadau effaith preifatrwydd byddant yn cael eu cyhoeddi yn amodol ar eithriadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

 

 


 


 
 
 
Powered by Contensis