Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn gwneud

 


 

CopACC Logo Green web

 

 

 


Blaenoriaethau plismona


  • Cam-drin Domestig
  • Caethwasiaeth Fodern
  • Troseddu Cyfundrefnol
  • Cam-drin Rhywiol (yn cynnwys ecsbloetio plant yn rhywiol)
  • Darparu Cymdogaethau Diogelach

 

 


 

 

Amcanion Plismona

 

 


 

Cynnydd a wnaed wrth fodloni amcanion y Cynllun Heddlu a Throsedd 
 

 


 

 

Adroddiadau ar ddarpariaeth gwasanaeth, asesiadau perfformiad ac asesiadau gweithredol

 Adroddiadau gan Arolygyddion ac Archwilwyr Allanol


 

Gwybodaeth ystadegol a ddarparwyd i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 
 

 Asesiadau Effaith Preifatrwydd

 

  • Os ymgymerir ag unrhyw asesiadau effaith preifatrwydd byddant yn cael eu cyhoeddi yn amodol ar eithriadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

 

CoPaCC OPCC Transparency QM with hyperlink 2016 17 small


 


 
 
 
Powered by Contensis