Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Log Datgaliadau 2020 a 2021

Log Datgaliadau Rhyddid Gwybodaeth 2020 / 2021

2020.01 - Polisiau
2020.04 - Stelcian
2020.05 - Cyflogau
2020.07 - Y Ddalfa
2020.08 - DIgwyddiad/damweiniau ar y ffordd

2020.09 - Maes Parcio
2020.10 - Sipsiwn a Trafeilwyr
2020.11 - Rheoli Gwybodaeth
2020.12 - Terfyn Cyflymder
2020.13 - Caethwasiaeth Fodern
2020-14 - Gwariant
2020-15 - Safleoedd porn
2020-16 - Costiau staff
2020-17 - Caethwasiaeth fodern
2020-18 - Troseddwyr rhywiol
2021.03 - Staff
2021.19 - Dirprwyo Awdurdod
2021.20 - Nalaxone
2021.21 - Etholiad
2021.23 - Ymgynghorydd Gwleidyddiaeth
2021.24 - Caffi Canabis
2021.31 - Canfyddiadau'r Cyhoedd a Blismona
2021.32 - Uned Troseddau Economaidd
2021.38 - Staff
2021.40 - Cyllid Staff
2021.44 - Sbardun Cymunedol
2021.45 - Adolygiadau Cwynion

 
 
 
Powered by Contensis