Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Polisiau a gweithdrefnau

 

 

 

 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes y Comisiynydd

 

NEWID DROS DRO I ORCHMYNION SEFYDLOG

Er mwyn cynnwys staff sy’n gweithio adre yn ystod ymlediad Covid-19 (novel coronavirus) bydd y newid canlynol i’r Gorchmynion Sefydlog yn effeithiol o 19 Mawrth 2020:

5.2      Bydd ceisiadau electronig yn cael eu hagor un ar y tro ac ym mhresenoldeb Cyfreithiwr yr Heddlu neu Ddirprwy Gyfreithiwr yr Heddlu.

Bydd y manylion ym mhob cais yn cael eu cofnodi yn y Gofrestr Cytundebau, wedi eu harwyddo gan y person sy’n gyfrifol am agor y tendrau a’u cadw gan y Gwasanaethau Cyfreithiol.

 

Polisïau rheoli gwybodaeth a data personol 

 

 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y ddarpariaeth o wasanaethau 

 

 Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer trefniadau caffael a chomisiynu

 

 

Polisïau a gweithdrefnau ynglŷn â chyflogaeth staff

Mae staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan SCHTh (o dan arweiniad a rheolaeth y Prif Weithredwr), fel y rhai sydd o dan arweiniad a rheolaeth y Prif Gwnstabl, yn cael eu cyflogi yn unol ag Amodau Staff yr Heddlu a'r Amodau Gwasanaeth.

Bydd unrhyw amrywiadau o ran y gweithdrefnau sy’n cael eu gweithredu o fewn SCHTh yn cael eu dogfennu a’u cymeradwyo gan y cyflogwr mewn cydweithrediad ag Unsain.

 

 

 Gweithdrefn cwynion 

 CoPaCC OPCC Transparency QM with hyperlink 2016 17 small

 

 
 
 
Powered by Contensis