Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Pwy ydan ni a beth 'da ni'n ei wneud

 

 

 

Diben Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) yw cefnogi’r Comisiynydd wrth iddo gyflawni ei ddyletswyddau. SCHTh sydd hefyd yn gyfrifol am weinyddiaeth ariannol. 

Arweinir y tîm gan y Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am reolaeth staff ac am fonitro gweithgaredd er mwyn sicrhau fod safonau'n parhau'n uchel. Yn ogystal mae gan y swyddfa staff arbenigol i ddarparu cyngor a chefnogaeth mewn meysydd busnes allweddol ynghyd â rheoli swyddogaethau gweinyddol SCHTh.Strwythur Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a ThroseddStrwythur Staff


 

YstadManylion cyswllt

 

 


 
Ardal ddaearyddol gweithredu

 Amlinelliad cyffredinol o gyfrifoldebau

 


 
Cynllun ymwelwyr dalfeydd annibynnolPartneriaethau

 
   

 
 
 
Powered by Contensis