Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Rhestr Penderfyniadau 2019

 

  Cyfeirnod Testun
DM.2019.01 Praesept
DM.2019.02 Llawlyfr Llywodraethu
DM.2019.03 Rhodd
DM.2019.04 Pentre Peryglon
DM.2019.05 Nawdd Cyngor Staff yr Heddlu
DM.2019.06 Strategaeth Gyfalaf a Rheoli'r Trysorlys
DM.2019.07 Dyrannu Cronfeydd wrth Gefn fel ar 31 Mawrth 2019
DM.2019.08 Rhwydwaith Cenedlaethol Atal Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Fodern
DM.2019.09 Gwelliannau i'r Maes Drylliau Tanio
DM.2019.10   Diweddariad i'r System Mapio Digidol
DM.2019.11 Prosiect Ymgysylltu â Phobl Ifanc
DM.2019.12 Cwmni Theatr Arad Goch 
DM.2019.13 Brake, Yr Elusen Diogelu'r Ffordd Fawr
DM.2019.14  Llythyr o fwriad
DM.2019.15 Awdurdod i fenthyg £10m i ariannu'r Rhaglen Gyfalaf
DM.2019.16 Grant Trosedd ac Anrhefn 2019/20
DM.2019.17 Rhaglen DIP
DM.2019.18 Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam
DM.2019.19 Corff Atebol Trais yn Erbyn Merched, Trais Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) Gogledd Cymru
DM.2019.20 Grant Gwasanaethau Diddoefwyr
DM.2019.21 Plant a Effeithir gan Rieni yn y Carchar
DM.2019.22 Prosiect Braenaru IOM Cymru / Prosiect Braenaru Merched
DM.2019.23 Rhwydweithiau Cymunedol OWL Cymru
DM.2019.24 Rhaglen Troseddwyr, Tadau Gofalgar, Grwp Cynefin
DM.2019.25 Prosiect Ieuenctid Gorllewin Rhyl - Y Fenter Sefyll yn Erbyn Trais (SAVI)
DM.2019.26 Checkpoint Cymru
DM.2019.27 Ditectif Uniongyrchol
DM.2019.28 Orsaf Heddlu Llandygai
DM.2019.29 Ffyn Synhwyro Arfau Llaw
DM.2019.30 Cymorth i Ddioddefwyr - Gweithiwr Achosion o Dwyll
DM.2019.31 Gwerthusiad Prifysgol Bangor o Checkpoint Cymru 
DM.2019.32  Aelodau Annibynol y Panel Gwrandawiadau Cymymddygiad

   DM.2019.33             Dechrau Newydd


   DM.2019.34            Cynllun Braenaru Merched


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr Penderfyniadau 2019

 

 
 
 
Powered by Contensis