Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Rhestr Penderfyniadau 2020

Rhestr Penderfyniadau 2020
 Rhif  Teitl
 DM.2020.01    Symudiadau mewn cronfeydd wrth gefn                                                       
DM.2020.02   Grant Trosedd ac Anrhefn 2020/21
DM.2020.03    Praesept
DM.2020.04   Cynllun Ymwelwyr Dalfeydd Annibynnol
DM.2020.05    Strategaeth Gyfalaf
DM.2020.06    Caethwasiaeth Modern
DM.2020.07    Dirprwyo Awdurdod
DM.2020.08   Cod Llywodraethu Corfforaethol
DM.2020.09   Grant Gwasanaethu Dioddefwyr
DM.2020.10    Plant a Effeithir gan Rieni yn y Carchar
DM.2020.11    Crimestoppers
DM.2020.12    VAWDASV
DM.2020.13    Gweithiwr Achosion o Dwyll
DM.2020.14    Checkpoint Cymru
DM.2020.15    Gweithiwr Achos Caethwasiaeth Fodern
DM.2020.16    Brake, Yr Elusen Diogelu'r Ffordd Fawr
DM.2020.17    Cynllun Braenaru Merched
DM.2020.18    Rhaglen Troseddwyr Choose 2 Change
DM.2020.19    Gwasanaeth Cynghori Annibynnol Rhanbarthol Cam-drin Domestic
DM.2020.20    COV-19 Cyllid Arbennig – y Weinyddiaeth Gyfiawnder
DM.2020.21    Ad-dalu
DM.2020.22   Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol
DM.2020.24  

Trefniant cyfatebol gyda Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys

DM.2020.25   Buddsoddiad i Brosiect Glasbrint ar gyfer Troseddwyr Benywaidd
DM.2020.26   Future Farms Cymru
DM.2020.27  

Recriwtio aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio

DM.2020.28   Home-Start (Wrecsam) Prosiect Ymateb yn Gyflym
DM.2020.29    COV-19 Cyllid Arbennig Rownd 2 – y Weinyddiaeth Gyfiawnder
 Rhestr Penderfyniadau 2020    
 
 
 
Powered by Contensis