Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau

 

Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fydd yn gwneud penderfyniadau gan ymgynghori fel sy’n briodol â’r Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Ariannol, y Prif Gwnstabl a swyddogion neu asiantaethau eraill. Gall swyddogion hefyd wneud penderfyniadau yn unol â’r Cynllun Llywodraethu a gymeradwyir gan y Comisiynydd.

 


 

Cyfarfodydd, Agendâu a Chofnodion

  • Rhestr cyfarfodydd sydd ar agor i’r cyhoedd
  • Agendâu a chofnodion wedi’u cymeradwyo pob cyfarfod cyhoeddus ac unrhyw gyfarfod arall lle gwneir penderfyniad
  • Gwybodaeth gefndirol ar gyfer cyfarfodydd sydd ar agor i’r cyhoedd

 


 

Gwneud Penderfyniadau  


Cofnod o benderfyniadau pwysig a wneir

 


 

Gweithdrefnau, ffeithiau, a dadansoddiadau o ffeithiau a ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau

  • Polisi Penderfyniadau
  • Os ymgymerir ag unrhyw asesiadau effaith cydraddoldeb byddant yn cael eu cyhoeddi yn amodol ar eithriadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

 


 

Ymgynghoriadau Cyhoeddus


  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2019 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma
  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2020 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma
  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2021 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma
  • Dweud eich dweud am y Praesept a blaenoriaethau plismona 2022 - I weld y canlyniadau, gwelwch yma

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
Powered by Contensis