Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Swyddi Gwag

Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgyslltu

 

Mae hon yn rôl newydd gyffrous i unigolyn sydd â phrofiad o weithio mewn rôl materion cyhoeddus neu ymgysylltu â'r gymuned. Cyfle gwych i rywun sy’n hunan-ysgogol, trefnus, a manwl sy'n gallu cyfathrebu gwaith y CHTh yma yng Ngogledd Cymru.

Os ydych chi'n meddwl fod gennych chi'r sgiliau a'r profiad ar gyfer y rôl hon, hoffem glywed gennych.

Cliciwch yma i weld y proffil swydd llawn a manylion am wneud cais.

 Dyddiad cau:- hanner dydd, 29 Tachwedd 2021. Ymweliadau i'w cynnal ar ddydd Gwener, 10 Rhagfyr 2021


 

  

Profiad Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am brofiad gwaith gyda Heddlu Gogledd Cymru, edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth. Bydd y broses recriwtio fel arfer yn dechrau ddiwedd mis Hydref bob blwyddyn ar gyfer cyfleoedd yr haf dilynol.

Os bydd cyfle profiad gwaith yn codi gyda Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn hwyluso’r broses recriwtio ar ein rhan. Gwirfoddolwyr gyda'r Heddlu

Am gyfle i wirfoddoly gyda Heddlu Gogledd Cymru gwelwch yma


 

 
 
 
Powered by Contensis