Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

 CopACC Logo Green web

Gwybodaeth ariannol

 

Cyllideb y Swyddfa

 Ffynhonnell Refeniw 


 

Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru

 

 


 

Praesept a Taflen Treth Cyngor

 Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig
yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn

 


 

Treth Cyngor

 


 

Rheoli'r Trysorlys

 


 
Datganiad o Gyfrifon

 Gwariant

Gwariant dros £500Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Grantiau Trosedd ac anrhefn
Manylion o contractau sydd allan i dendr ar hyn o bryd
Holl gontractau gwerth mwy na £10,000
Rhestr o gontractau o dan £10,000, trafodion cyfreithiol a hawlildiadau rheolau sefydlogTreuliauStrwythur Cyflog a Graddfeydd


Cyflog

 

Proffil Swydd

Prif Weithredwr
Prif Swyddog Cyllid
Dirprwy CHThArchwilio


Cyfrifon Archwiliedig

 

Barn yr Archwilwyr 

Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

 

 

Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio

  


 CoPaCC OPCC Transparency QM with hyperlink 2016 17 small

 

 
 
 
Powered by Contensis