Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Newyddion Diweddaraf

Search news
Dewis Categori
CHTh YN YMWELD Â PHROSIECT SY'N CEISIO ENNILL Y FRWYDR YN ERBYN LLINELLAU CYFFURIAU

CHTh YN YMWELD Â PHROSIECT SY'N CEISIO ENNILL Y FRWYDR YN ERBYN LLINELLAU CYFFURIAU

Disgrifiad
Yn ddiweddar, ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin â Sied Ieuenctid Bae Cinmel i gwrdd â'r tîm y tu ôl i'r fenter Youth Shedz, i ddysgu mwy am y prosiect ac i weld sut mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio'n dda yn y gymuned.
Dyddiad:
Wednesday 18th May 2022
YN ABERGELE MAE GWEITHREDU I'W GLYWED YN WELL NA GEIRIAU

YN ABERGELE MAE GWEITHREDU I'W GLYWED YN WELL NA GEIRIAU

Disgrifiad
Ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin, â phrosiect Sied Ieuenctid Abergele i gwrdd â'r tîm y tu ôl iddo, i ddysgu mwy am waith y prosiect ac i weld sut mae arian a gymerir gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio er lles y gymuned.
Dyddiad:
Thursday 12th May 2022
MENTER NEWYDD GYDA'R NOD O LEDAENU'R NEGES O ATAL TRAIS YN ERBYN MERCHED I GYMUNEDAU LEDLED GOGLEDD CYMRU

MENTER NEWYDD GYDA'R NOD O LEDAENU'R NEGES O ATAL TRAIS YN ERBYN MERCHED I GYMUNEDAU LEDLED GOGLEDD CYMRU

Disgrifiad
Ymwelodd uned therapi symudol newydd â Phencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn heddiw i fwrw goleuni ar ymdrechion i atal trais yn erbyn merched mewn cymunedau ledled y rhanbarth.
Dyddiad:
Thursday 5th May 2022
Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn mynychu ffilm am Linellau Cyffuriau

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn mynychu ffilm am Linellau Cyffuriau

Disgrifiad
Bu Maes-G ShowZone yn dathlu eu Prosiect Ffilm ar gyfer 2022 ar ddydd Mercher, 13 Ebrill, drwy ddangos ffilm am y tro cyntaf yng nghwmni'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Andy Dunbobbin yn ogystal â'r Arolygydd Arwel Hughes, Rhingyll Kirsty Miller a swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru yn Eglwys y Groes ym Maesgeirchen, Bangor.
Dyddiad:
Wednesday 4th May 2022
AR SGOWT I WELD SUT MAE ARIAN ATAFAELWYD O DROSEDDWYR YN HELPU EIN CYMUNEDAU

AR SGOWT I WELD SUT MAE ARIAN ATAFAELWYD O DROSEDDWYR YN HELPU EIN CYMUNEDAU

Disgrifiad
North WalesPolice and Crime CommissionerAndy Dunbobbin visited Ynys Môn Scouts' Talwrn District Campsite on 23 April 2022 to learn more about the group's work and activities, and to see how money taken from criminals is being put to good use in the community.
Dyddiad:
Tuesday 26th April 2022
Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â gwasanaeth yng Ngogledd Cymru sy'n cynorthwyo i leihau trosedd a rhoi dechrau newydd i bobl

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â gwasanaeth yng Ngogledd Cymru sy'n cynorthwyo i leihau trosedd a rhoi dechrau newydd i bobl

Disgrifiad
North Wales Police and Crime Commissioner (PCC), Andy Dunbobbin, and Deputy PCC Wayne Jones, visited the Dechrau Newydd base in Rhosddu Road, Wrexham today to learn more about its vital work in the community and to meet its team working hard to reduce re-offending across North Wales.
Dyddiad:
Wednesday 13th April 2022
Arloesi i Dyfu: Cynllun newydd yn lansio i gydnabod prosiectau ymladd trosedd ledled Gogledd Cymru

Arloesi i Dyfu: Cynllun newydd yn lansio i gydnabod prosiectau ymladd trosedd ledled Gogledd Cymru

Disgrifiad
The new scheme from Police and Crime Commissioner Andy Dunbobbin recognises ground-breaking initiatives dealing with the causes of crime across the region
Dyddiad:
Friday 1st April 2022
Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â Phrestatyn i glywed pryderon lleol am droseddu

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymweld â Phrestatyn i glywed pryderon lleol am droseddu

Disgrifiad
Bu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin yn cyfarfod ag arweinwyr cymunedol lleol a chynrychiolwyr o Gyngor Tref Prestatyn, Ysgol Uwchradd Prestatyn a Heddlu Gogledd Cymru ddydd Mawrth 29 Mawrth i drafod ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus yn yr ardal a mesurau sydd ar y gweill i ddatrys y problemau.
Dyddiad:
Wednesday 30th March 2022
Cyn-filwr a phennaeth heddlu yn canmol menter gymdeithasol "wych"

Cyn-filwr a phennaeth heddlu yn canmol menter gymdeithasol "wych"

Disgrifiad
Mae cyn-filwr sydd wedi cael trafferth gyda dibyniaeth ar gyffuriau a PTSD yn cael ei fywyd yn ôl ar y trywydd iawn diolch i fenter gymdeithasol sy'n helpu pobl agored i niwed.
Dyddiad:
Monday 7th March 2022
Arddangos 1 I 10 O 256
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf
 
 
Powered by Contensis