Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Newyddion Diweddaraf

Search news
Dewis Categori
Lansio cynllun newydd i helpu myfyrwyr sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol

Lansio cynllun newydd i helpu myfyrwyr sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol

Disgrifiad
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i estyn allan at fyfyrwyr coleg a phrifysgol sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel nad ydynt yn dioddef mewn distawrwydd trwy gydol eu hoes.
Dyddiad:
Wednesday 24th November 2021
Heddlu cudd i gadw llygad ar fariau yn Wrecsam a Sir y Fflint i gadw menywod a merched yn ddiogel

Heddlu cudd i gadw llygad ar fariau yn Wrecsam a Sir y Fflint i gadw menywod a merched yn ddiogel

Disgrifiad
Undercover police officers will mingle with night-time revellers in the weeks leading up to Christmas in a move to keep women and girls safe.
Dyddiad:
Friday 12th November 2021
Annog atalwyr troseddau lleol i wneud cais am arian

Annog atalwyr troseddau lleol i wneud cais am arian

Disgrifiad
Mae atalwyr troseddau lleol yng ngogledd Cymru yn cael eu hannog i gynnig am gyfran o gronfa £60,000 o arian a atafaelwyd gan droseddwyr.
Dyddiad:
Friday 12th November 2021
Bydd mwy o blismyn ar y strydoedd yn rhoi tawelwch meddwl i bobl hŷn a bregus

Bydd mwy o blismyn ar y strydoedd yn rhoi tawelwch meddwl i bobl hŷn a bregus

Disgrifiad
Bydd addewid i roi mwy o blismyn ar y strydoedd yn helpu i roi tawelwch meddwl i bobl oedrannus a bregus yng ngogledd Cymru, yn ôl un aelod blaenllaw o'r Senedd.
Dyddiad:
Thursday 28th October 2021
Clwb bocsio yn taro nôl gydag arian wedi'i gymryd gan droseddwyr

Clwb bocsio yn taro nôl gydag arian wedi'i gymryd gan droseddwyr

Disgrifiad
Mae clwb bocsio hanesyddol o Sir y Fflint sydd â hanes o gynhyrchu pencampwyr yn taro nôl ar ôl y cyfnod clo.
Dyddiad:
Wednesday 27th October 2021
Pennaeth heddlu yn rhoi'r droed i droseddau casineb

Pennaeth heddlu yn rhoi'r droed i droseddau casineb

Disgrifiad
Gwisgodd pennaeth heddlu ei esgidiau pêl-droed i gymryd rhan mewn twrnamaint chwech-bob-ochr i roi'r droed i droseddau casineb.
Dyddiad:
Thursday 21st October 2021
Pennaeth heddlu yn lansio ymgyrch newydd i leihau troseddau yn erbyn merched yn Wrecsam

Pennaeth heddlu yn lansio ymgyrch newydd i leihau troseddau yn erbyn merched yn Wrecsam

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu yn bwriadu lansio ymgyrch newydd i leihau troseddau yn erbyn merched yn Wrecsam a gwneud y dref yn lle mwy diogel iddyn nhw.
Dyddiad:
Monday 11th October 2021
Peilotiaid dronau'r heddlu yn derbyn canmoliaeth ar ôl achub tri bywyd

Peilotiaid dronau'r heddlu yn derbyn canmoliaeth ar ôl achub tri bywyd

Disgrifiad
A new police drone team have been hailed as "highflying heroes" after saving three lives and playing a key role in putting out a major gorse fire.
Dyddiad:
Tuesday 5th October 2021
Cyn-heddwas blaenllaw yn cael ei gadarnhau fel dirprwy gomisiynydd heddlu a throsedd newydd

Cyn-heddwas blaenllaw yn cael ei gadarnhau fel dirprwy gomisiynydd heddlu a throsedd newydd

Disgrifiad
Mae dirprwy gomisiynydd heddlu a throsedd newydd Gogledd Cymru wedi addo ehangu'r frwydr yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol.
Dyddiad:
Monday 20th September 2021
Arddangos 1 I 10 O 231
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf
 
 
Powered by Contensis