Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Newyddion Diweddaraf

Search news
Dewis Categori
Dioddefwr cam-drin plant yn siarad yn deimladwy am sut arbedodd elusen ei bywyd

Dioddefwr cam-drin plant yn siarad yn deimladwy am sut arbedodd elusen ei bywyd

Disgrifiad
Mae dynes ysbrydoledig o ogledd Cymru wedi siarad yn deimladwy am y modd y mae hi wedi rhoi ei bywyd yn ôl at ei gilydd ar ôl iddi gael ei cham-drin yn rhywiol gan ei brawd hŷn pan oedd yn wyth oed.
Dyddiad:
Tuesday 4th August 2020
Ymgyrch uwch dechnoleg i atal troseddau

Ymgyrch uwch dechnoleg i atal troseddau

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu wedi addo ymgyrch uwch-dechnoleg i erlid gangiau sy'n dod dros y ffin i droseddu mewn dwy dref yng ngogledd Cymru.
Dyddiad:
Tuesday 4th August 2020
Annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth wrth i ladron ddod allan o'r cyfnod clo

Annog ffermwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth wrth i ladron ddod allan o'r cyfnod clo

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu yn rhybuddio ffermwyr yng ngogledd Cymru i fod ar eu gwyliadwriaeth wrth i droseddwyr fanteisio ar y llacio yng nghyfyngiadau Covid-19.
Dyddiad:
Monday 27th July 2020
Pennaeth heddlu yn lansio cynllun treialu chwistrell ar gyfer gorddos cyffuriau

Pennaeth heddlu yn lansio cynllun treialu chwistrell ar gyfer gorddos cyffuriau

Disgrifiad
Yr heddlu yn Sir y Fflint yw'r cyntaf yng Nghymru i gario chwistrell trwynol a allai achub bywydau sy'n gweithredu fel gwrthwenwyn i orddos cyffuriau yn dilyn pryderon am fwy o farwolaethau yn sgil yr argyfwng coronafirws.
Dyddiad:
Tuesday 21st July 2020
Cyn-weithiwr gofal yn siarad yn deimladwy am y modd y chwalwyd ei bywyd gan ddamwain angheuol

Cyn-weithiwr gofal yn siarad yn deimladwy am y modd y chwalwyd ei bywyd gan ddamwain angheuol

Disgrifiad
Mae gwraig wedi siarad yn deimladwy am y modd y cafodd ei bywyd ei chwalu gan ddamwain ffordd angheuol a'i gadawodd gydag anafiadau a newidiodd ei bywyd.
Dyddiad:
Monday 29th June 2020
Sam yn ysbrydoliaeth wrth gael ei bywyd yn ôl ar y llwybr iawn

Sam yn ysbrydoliaeth wrth gael ei bywyd yn ôl ar y llwybr iawn

Disgrifiad
Mae gwraig ysbrydoledig a oedd yn agor potel o win yn rheolaidd i frecwast a'i golchi i lawr gyda fodca yn cael ei bywyd yn ôl ar y llwybr iawn diolch i gynllun arloesol.
Dyddiad:
Monday 29th June 2020
Ofnau y bydd gangiau caethwasiaeth milain yn camfanteisio ar fwy o ddioddefwyr bregus oherwydd dirwasgiad

Ofnau y bydd gangiau caethwasiaeth milain yn camfanteisio ar fwy o ddioddefwyr bregus oherwydd dirwasgiad

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu wedi addo mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yn sgȋl ofnau y bydd y dirwasgiad economaidd a achosir gan Covid-19 yn arwain at gamfanteisio ar fwy o ddioddefwyr gyda phuteindai dros dro yn ailymddangos eto mewn llety Airbnb a mathau eraill o eiddo gwyliau.
Dyddiad:
Tuesday 23rd June 2020
Gwrandawiadau llys dros y we yn darparu cyfiawnder i ddioddefwyr cam-drin domestig

Gwrandawiadau llys dros y we yn darparu cyfiawnder i ddioddefwyr cam-drin domestig

Disgrifiad
A pioneering system of virtual court hearings is making sure that perpetrators of domestic violence in North Wales face swift justice – and observe social distancing at the same time.
Dyddiad:
Wednesday 3rd June 2020
Pennaeth heddlu yn annog llysoedd i fod yn llym gyda throseddwyr sy'n poeri ar blismyn

Pennaeth heddlu yn annog llysoedd i fod yn llym gyda throseddwyr sy'n poeri ar blismyn

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu yn annog y llysoedd i roi'r gosb uchaf i bobl a geir yn euog o boeri neu besychu yn wynebau plismyn gan ddweud eu bod wedi'u heintio â'r coronafirws.
Dyddiad:
Tuesday 26th May 2020
Pennaeth heddlu yn galw am dro pedol gan Lywodraeth Cymru wrth i arolwg ddangos 91% o gefnogaeth i gynyddu dirwyon teithio

Pennaeth heddlu yn galw am dro pedol gan Lywodraeth Cymru wrth i arolwg ddangos 91% o gefnogaeth i gynyddu dirwyon teithio

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud tro pedol a chynyddu dirwyon am dorri'r cyfyngiadau teithio coronafeirws ar ôl i arolwg barn ganfod mwyafrif llethol o blaid y syniad.
Dyddiad:
Tuesday 19th May 2020
Arddangos 1 I 10 O 139
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf
 
 
Powered by Contensis