Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Newyddion Diweddaraf

Search news
Dewis Categori
Dyn dewr yn siarad am gamdriniaeth rywiol erchyll a ddioddefodd gan ei dad maeth

Dyn dewr yn siarad am gamdriniaeth rywiol erchyll a ddioddefodd gan ei dad maeth

Disgrifiad
Mae dyn wedi siarad yn ddewr am y modd y gwnaeth oresgyn teimladau o hunanladdiad a blynyddoedd o gamddefnyddio alcohol ar ôl cael ei gam-drin yn rhywiol gan ei dad maeth yn 13 oed.
Dyddiad:
Monday 12th April 2021
Pennaeth heddlu a dwy elusen cam-drin yn cyhoeddi cynghorion i ddynion er mwyn gwneud i ferched deimlo'n fwy diogel

Pennaeth heddlu a dwy elusen cam-drin yn cyhoeddi cynghorion i ddynion er mwyn gwneud i ferched deimlo'n fwy diogel

Disgrifiad
Mae pennaeth heddlu a dwy elusen cam-drin yn annog dynion yng ngogledd Cymru i wneud mwy i helpu merched i deimlo'n ddiogel yn sgil cipio a llofruddio Sarah Everard.
Dyddiad:
Tuesday 16th March 2021
Hosbis yn lansio ymgyrch i recriwitio gwirfoddolwyr ifanc

Hosbis yn lansio ymgyrch i recriwitio gwirfoddolwyr ifanc

Disgrifiad
Mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael defnydd da wrth recriwtio cenhedlaeth newydd o wirfoddolwyr hosbis ifanc.
Dyddiad:
Friday 12th March 2021
Clwb criced yn trefnu bws er mwyn cludo plant i sesiynau hyfforddi criced

Clwb criced yn trefnu bws er mwyn cludo plant i sesiynau hyfforddi criced

Disgrifiad
A go-ahead local cricket club is on a mission to get kids in Wrexham playing the game again with an ambitious coaching and playing programme – paid for with cash seized from criminals.
Dyddiad:
Friday 12th March 2021
Hwb i barc poblogaidd yn Llanferres

Hwb i barc poblogaidd yn Llanferres

Disgrifiad
A popular outdoor space that is tended to by volunteers of all ages will continue to be at the heart of a community - thanks to cash confiscated from criminals.
Dyddiad:
Tuesday 9th March 2021
Cyn-filwyr yn adfer beddau rhyfel diolch i arian a atafaelwyd gan droseddwyr

Cyn-filwyr yn adfer beddau rhyfel diolch i arian a atafaelwyd gan droseddwyr

Disgrifiad
A group of determined veterans are on a mission to restore a dilapidated war cemetery in honour of 48 fallen First World War heroes with the help of cash confiscated from criminals.
Dyddiad:
Monday 8th March 2021
Rhowch ganabis am ddim i garcharorion, meddai pennaeth heddlu

Rhowch ganabis am ddim i garcharorion, meddai pennaeth heddlu

Disgrifiad
A campaigning police boss is calling for jails to trial giving free cannabis to prisoners to help them overcome their drug problems and reduce prison violence.
Dyddiad:
Monday 8th March 2021
Chwistrell wyrthiol yn arbed bywydau dau ddioddefwr gorddos cyffuriau

Chwistrell wyrthiol yn arbed bywydau dau ddioddefwr gorddos cyffuriau

Disgrifiad
Mae swyddogion heddlu sy'n defnyddio chwistrell trwyn gwyrthiol wedi achub bywydau dau ddioddefwr gorddos cyffuriau yn Sir y Fflint.
Dyddiad:
Monday 8th March 2021
Canlyniadau Eich Cymuned, Eich Dewis 2021

Canlyniadau Eich Cymuned, Eich Dewis 2021

Disgrifiad
Mae'r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis ar gyfer 2021 bellach wedi cau ac rydym yn falch o adrodd bod cyfanswm o 32,655 o bleidleisiau wedi'u bwrw. Diolch i bawb a gyflwynodd gais neu a gymerodd yr amser i bleidleisio. Gweler yma am ddadansoddiad llawn o enillwyr eleni.
Dyddiad:
Monday 8th March 2021
Chwyldro technolegol i gadw plismyn ar y strydoedd

Chwyldro technolegol i gadw plismyn ar y strydoedd

Disgrifiad
North Wales Police and Crime Commissioner Arfon Jones has described the project to equip every frontline police officer with a sophisticated mobile communications app that cuts form-filling and even checks fingerprints as a "game-changer".
Dyddiad:
Tuesday 2nd February 2021
Arddangos 41 I 50 O 239
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf
 
 
Powered by Contensis