Skip to main content

Cysylltu a'r Heddlu

Os ydych angen cysylltu a'r Heddlu ffoniwch 101 o fewn Cymru neu 0300 330 0101. Os ydych angen cysylltu a'ch tim plismona cymdogaethau cliciwch yma neu ffoniwch 0300 330 0101.

WarningMewn argyfwng, lle rydych angen cymorth yr heddlu, galwch 999.

I ddysgu mwy am 101, gan gynwys y gost cliciwch yma.

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu os oes nam ar eich lleferydd ac yn methu cysylltu â Heddlu Gogledd Cymru trwy gyfrwng ffôn llais, gallwch gysylltu â’r heddlu drwy gyfrwng Text Relay, minicom neu ffacs.

Text Relay: 18000 mewn argyfwng neu 18001 + 0300 330 0101 i alwadau nad ydynt yn argyfwng

Minicom: 01745 5356122

Crimestoppers

Elusen yw Crimestoppers sy’n annibynnol or heddlu a’r llywodraeth. Mae rhif Crimestoppers, 0800 555 111, yn galluogi pobl i hysbysu'r heddlu am drosedd heb iddynt orfod gadael eu henwau na'u manylion.

Yn yr adran hon