Skip to main content

Digwyddiadau Ymgysylltu

Diben Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Comisiynydd yw nodi sut mae’r Comisiynydd yn bwriadu cyfathrebu ac ymgysylltu â chymunedau Gogledd Cymru. Er mwyn gweld y strategaeth, cliciwch isod.

Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Digwyddiadau

Mae’r Comisiynydd yn mynychu ac yn arwain digwyddiadau ledled Gogledd Cymru. Gweler isod rai o’r areithiau a wnaed gan y Comisiynydd mewn digwyddiadau ymgysylltu a rhai adroddiadau adborth.