Skip to main content

Andy Dunbobbin - Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Sy’n gyfrifol am lywodraethu plismona yn ein hardal

Andy Dunbobbin

Amdan y Comisiynydd

Mae ar y Comisiynydd gyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon sy'n dangos gwerth am arian ac, yn bwysicaf oll, yn lleihau trosedd.

North Wales PCC

Gwybodaeth

I weld manylion am busnes swyddfa'r Comisiynydd a gwasanaethau wedi eu comisiynu.

North Wales PCC

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd.


Arolwg Adolygiad Annibynnol o Hela

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru [SCHTh] yn cynnal adolygiad o Berfformiad Heddlu Gogledd Cymru mewn Perthynas â Gorfodi’r Gwaharddiad ar Hela Llwynogod gyda Chŵn Hela, a Digwyddiadau Plismona’n Gysylltiedig â Hela.

Mae'r adolygiad yn cael ei gynnal gan staff o 'Cyfiawnder: Y Sefydliad Ymchwil Cynhwysiant Cymdeithasol' ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, Gogledd Cymru ar ran SCHTh.

Mae un rhan o’r adolygiad yn cynnwys arolwg yr ydym yn gofyn:

• pobl sy'n hela

• pobl sy'n cael eu heffeithio gan hela neu

• pobl yn weithgar mewn unrhyw fath o ymgyrch gwrth-hela yng Ngogledd Cymru i'w chwblhau.


Newyddion diweddaraf o Swyddfa'r Comisiynydd