Skip to main content

Andy Dunbobbin - Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Sy’n gyfrifol am lywodraethu plismona yn ein hardal

Andy Dunbobbin - The Quay Hotel, Deganwy 2

Amdan y Comisiynydd

Mae ar y Comisiynydd gyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon sy'n dangos gwerth am arian ac, yn bwysicaf oll, yn lleihau trosedd.

OPCC COLLAGE 2

Gwybodaeth

I weld manylion am busnes swyddfa'r Comisiynydd a gwasanaethau wedi eu comisiynu.

Andy Dunbobbin & Amanda Blakeman

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd.

P&C Plan Cover CY

Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae'r Cynllun Heddlu a Throsedd yn canolbwyntio ar y prif feysydd fydd disgwyl i'r Heddlu eu cyflawni – materion sydd o bwys i bobl leol, ar y cyd a gofynion plismona cenedlaethol.

Cliciwch yma i ddarllen blaenoriaethau plismona Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru


Bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin yn cynnal cymorthfeydd misol i drigolion fel rhan o’i genhadaeth i ddod â phlismona yn agosach at bobl yr ardal. Bydd y fenter yn galluogi pobl leol i drafod plismona yn eu cymunedau ac i godi gofidion a sylwadau sydd ganddynt gyda'r Comisiynydd.

Cyfarfod nesaf:

Y Bermo (Ystafell Parler Mawr, The Dragon Theatre, Jubilee Road) - 21 Mehefin PM

Cyhoeddir lleoliadau eraill yn 2023 maes o law. Darganfyddwch fwy yma.


Newyddion diweddaraf o Swyddfa'r Comisiynydd