Skip to main content

Busnesau Diogelach

Pan gaiff busnes ei dargedu gan drosedd gall effeithio’r rheolwyr, staff a’r gymuned leol.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn amddiffyn eich busnes rhag dioddef trosedd.  Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am sut i amddiffyn eich busnes a’ch bywoliaeth:

https://www.northwales.police.uk/cy-GB/cp/cyngor-atal-troseddau/dwyn-o-siopau/