Skip to main content

SCCH

Staff yr heddlu mewn lifrai ydy Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH). Eu rôl ydy darparu presenoldeb amlwg a hygyrch, mewn lifrai, gan anelu at wella ansawdd bywyd yn y gymuned a chynnig mwy o sicrwydd i'r cyhoedd.

Taflen Wybodaeth SCCH