Skip to main content

Trydydd Sector

OPCC 3rd Sector Logos
AVOW | Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol WrecsamCGGC/CVSC | Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol ConwyMantell Gwynedd
CGLISFf | Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint Medrwn Môn CGGSDd | Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Ydych chi’n sefydliad gwirfoddol neu gymunedol?

Hoffech chi i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ymweld â’ch sefydliad a’i weld ar waith, yn darparu gwasanaethau?

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn dymuno gwella ymgysylltiad â sefydliadau trydydd sector lleol. Drwy gydol 2021, bydd yn ymweld â grwpiau y mae eu gwasanaethau yn cael effaith ar drosedd a diogelwch cymunedol.

Mae gweld gwasanaethau’n cael eu darparu yn rhoi gwell syniad o’r materion sy’n wynebu cymunedau. Bydd yn cynorthwyo’r Comisiynydd i ddeall anghenion cymunedol ac i ddatblygu blaenoriaethau plismona ar gyfer y dyfodol.

Os hoffai eich sefydliad dderbyn ymweliad, llenwch y ffurflen gais.       

Cytundeb gyda'r Trydydd Sector.Cyflwyniadau

Cyflwyniad Comisiynu

Cyflwyniad Checkpoint