Skip to main content

Caolfan Cymorth Dioddefwyr

Mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cefnogi pob dioddefwr.  Os hoffech gael cefnogaeth neu ragor o gyngor, yna cliciwch ar y linc isod: https://www.victimsupport.org.uk/resources/north-wales/

Mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr  wedi gwneud fideo sy’n dangos y gwaith maent yn ei wneud a sut maen nhw yn gallu bod o gymorth i ddioddefwyr.

The work the Victim Help Centre does and how they can help

Twitter: https://twitter.com/NW_VHC
Ffôn: 0300 30 30 159