Skip to main content

Adroddiadau Blynyddol SCHTh Gogledd Cymru

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen am berfformiad a chyflawniadau Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru drwy ein hadroddiadau blynyddol.

Animated picture of a woman holding up a sheet of paper with text and shapes printed on the paper

Darllen Hawdd:

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ysgrifennu adroddiad blynyddol. Mae'r adroddiad blynyddol yn rhoi gwybodaeth am y pethau a ddigwyddodd rhwng 2022 a 2023. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen am y gwaith a gafodd ei wneud a sut mae'r gwaith hwn yn cadw Gogledd Cymru’n ddiogel.

2014-15

2013-14

2012-13