Skip to main content

Plant a Phobl Ifanc


Mae Comisiwn Ieuenctid Gogledd Cymru (NWYC) yn caniatáu i bobl ifanc 14-25 oed weithio mewn partneriaeth gyda'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru i ymdrin â phroblemau brys. Mae'r prosiect yn cynrychioli agwedd newydd mewn ymgysylltu pobl ifanc ledled Gogledd Cymru i siapio strategaethau plismona ac atal trosedd, a chynorthwyo datblygiad Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd.