Skip to main content

Plant a Phobl Ifanc

Llysgenhadon Ifanc Heddlu Gogledd Cymru

Mae pobl ifanc ar draws Gogledd Cymru yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn cael eu clywed ar faterion plismona drwy ymgeisio i fod yn ran o Raglen Llysgenhadon Ifanc Heddlu Gogledd Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio i recriwtio tua 25 o Lysgenhadon Ifanc, rhwng 16 a 24 oed ac sy’n byw yn yr ardal, i ysbrydoli a chynorthwyo’r heddlu ar faterion sy’n cynnwys pobl ifanc a dweud eu dweud am blismona a throsedd lle maent yn byw.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymgwisio, neu’n adnabod rhywun a hoffai ymgeisio, plis ewch draw i dudalen recriwtio Heddlu Gogledd Cymru er mwyn cwblhau ffurflen gais.


Adroddiad Comisiwn Ieuenctid Gogledd Cymru

Mae Comisiwn Ieuenctid Gogledd Cymru (NWYC) yn caniatáu i bobl ifanc 14-25 oed weithio mewn partneriaeth gyda'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru i ymdrin â phroblemau brys. Mae'r prosiect yn cynrychioli agwedd newydd mewn ymgysylltu pobl ifanc ledled Gogledd Cymru i siapio strategaethau plismona ac atal trosedd, a chynorthwyo datblygiad Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd.