Skip to main content

Trais Domestig

Peidiwch â dioddef yn ddistaw os ydych yn dioddef camdriniaeth ddomestig; cysylltwch â’r heddlu drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o wybodaeth am gamdriniaeth ddomestig a gwasanaethau lleol:

https://www.northwales.police.uk/advice/advice-and-information/daa/domestic-abuse/

Ymgyrch UNiTE i Roi Terfyn ar Drais yn Erbyn Merched

Llythyr ar y cyd gan y Fonesig Vera Baird QC, y Comisiynydd Cam-drin Domestig, Nicole Jacobs a Catrina McHugh MBE.

Rydym yn ysgrifennu i ofyn i chi rannu ac annog eich swyddogion heddlu a staff i wylio ffilm o'r ddrama glodwiw ' Rattle Snake ' gan y cwmni theatr arobryn Open Clasp.

Mae'r ddrama yn seiliedig ar straeon bywyd go iawn o ferched sydd wedi wynebu a goroesi cam-drin domestig. Bydd ar gael i wylio ar-lein am ddim i gynulleidfaoedd ar draws y byd yn ystod ymgyrch UNiTE i Roi Terfyn ar Drais yn Erbyn Merched 25 Tachwedd – 10 Rhagfyr 2019

Llythyr

https://youtu.be/TCVLzs3PJeM