Skip to main content

Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn gwneud


Cynnydd a wnaed wrth fodloni amcanion y Cynllun Heddlu a Throsedd


Adroddiadau ar ddarpariaeth gwasanaeth, asesiadau perfformiad ac asesiadau gweithredolAdroddiadau gan Arolygyddion ac Archwilwyr Allanol


Gwybodaeth ystadegol a ddarparwyd i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd 


Asesiadau Effaith Preifatrwydd

  • Os ymgymerir ag unrhyw asesiadau effaith preifatrwydd byddant yn cael eu cyhoeddi yn amodol ar eithriadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000