Skip to main content

Cwcis

Be’ ydi cwcis? 

Ffeiliau testun bychan yw Cwcis y bydd gwefannau yn eu rhoi ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol tra byddwch yn pori.  Mae cwcis yn cael eu defnyddio am lawer o wahanol resymau, er enghraifft maen nhw’n gallu:

-  helpu peiriannau chwilio i gofio eich bod eisiau canlyniadau eich chwiliad yn Gymraeg

 - helpu gwefan i gofio be’ sydd orau gennych fel nad oes raid i chi ei newid bob tro

 - helpu gwefannau i roi gwell gwasanaeth drwy ddangos y cynnwys mwyaf perthnasol i chi ac  

   adnabod a datrys gwallau

 - dadansoddi pa mor dda y mae gwefan yn perfformio

Y peth mwyaf cyffredin y mae cwcis yn ei wneud ydi cofio darnau o wybodaeth sy’n gwneud pori’r we yn haws ac yn fwy didrafferth i chi 

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar y safle hwn?

Mae deialog gwybodaeth wedi’i darparu ar dop y wefan pan fyddwch yn ymweld gyntaf i’ch hysbysu fod cwcis ar waith ar y safle.  Ni ellir eu diffodd ar gyfer y safle hwn yn unig ond wrth i chi fynd ymlaen i’r wefan a defnyddio rhai nodweddion penodol gellir gosod cwcis yn y meysydd canlynol:

- ‘Google Analytics’

Rydym yn defnyddio Google Analytics i helpu i wella ein cefnogaeth, ein cynnwys a phrofiad cyffredinol defnyddwyr.

- er mwyn gwneud cynnwys yn fwy personol (y nodwedd ‘Eich Ardal Chi’)

Mae gennym nodwedd sy’n caniatáu i chi fewnbynnu eich cod post ac mae angen cwci er mwyn i hyn weithio’n iawn.  

- mewnbynnu i’ch Cyfrif Defnyddiwr/Rheolwr Ffefrynnau. 

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer cyfrif defnyddiwr mae’r broses hon hefyd yn gofyn bod cwcis yn cael eu gosod er mwyn sicrhau bod y cyfrif yn gweithio’n iawn. Mae’r rheolwr ffefrynnau hefyd ar gael unwaith y byddwch wedi mewnbynnu, mae hyn eto angen cwcis.

-  Dewis maint ffont

Os ydych yn dewis maint ffont ar y dudalen hygyrchedd bydd hyn hefyd yn gosod cwci

Sut y gallwch chi reoli cwcis ar gyfer pob gwefan

 Os nad ydy cwcis wedi’u galluogi ar eich cyfrifiadur mae’n golygu y gall eich profiad o bori  ein gwefan fod yn gyfyngedig.

 Er mwyn gosod neu ddiffodd cwcis ar bob gwefan drwy eich porwr gwefannau, gallwch ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

 Sut i weld os yw cwcis wedi’u galluogi ar eich cyfrifiadur chi:

 Google Chrome

1.Cliciwch ar yr eicon  sbaner (bwydlen ar dop y porwr) a dewiswch ‘Settings’

2.Cliciwch ar 'Under the Bonnet'  ar y chwith ac yna dewiswch y  botwm 'Content settings'

3.O dan yr adran cwcis, dewiswch yr opsiwn sy’n eich siwtio orau.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

1.Cliciwch ar 'Tools' (bwydlen ar dop y porwr) a dewiswch 'Internet Options'

 2.Cliciwch ar y tab 'Privacy'

 3. Gosodwch eich preifatrwydd ar y lefel yr ydych ei angen.  Bydd ei osod yn uwch na ‘Canolig’ yn diffodd y cwcis.

Mozilla Firefox

1.Cliciwch ar 'Tools' (bwydlen ar dop y porwr) a dewiswch ‘Options’

2.Dewiswch yr eicon ‘Privacy’

3.Yn yr adran ‘History’ dewiswch 'Use custom settings for history' o’r gwymplen

4.Gellir galluogi neu analluogi cwcis drwy glicio ar y blychau perthnasol.

 Safari

1.Cliciwch ar yr eicon Cocsen (bwydlen ar dop y porwr) a dewiswch 'Preferences'

2.Cliciwch ar y tab ‘Privacy’ a dewiswch yr opsiwn sy’n eich siwtio orau.

Opera

1.Cliciwch ar 'Tools' ar dop ffenestr eich porwr a dewiswch 'Preferences'

2. Dewiswch y tab 'Advanced'  a dewiswch gwcis o’r rhestr ar y chwith

3. Dewiswch yr opsiwn sy’n eich siwtio orau.

Sut i weld os yw cwcis wedi’u galluogi ar eich Mac:

Safari ar OSX

1.Cliciwch ar 'Safari' ar dop ffenestr eich porwr a dewiswch 'Preferences'

2.Cliciwch ar y tab 'Preifatrwydd'

3.Newidiwch lefel y cwcis yma.

Firefox

1.Cliciwch ar 'Firefox' ar dop ffenestr eich porwr a dewiswch 'Preferences'

2.Dewiswch yr eicon ‘Privacy’

3.Yn yr adran hanes dewiswch 'Use custom settings for history' o’r gwymplen

4.Gellir galluogi neu analluogi cwcis yn y blychau priodol.

Opera

 1.Cliciwch ar 'Opera' ar dop ffenestr eich porwr a dewisiwch 'Preferences'

2. Dewiswch y tab 'Advanced' a dewiswch y Cwcis o’r rhestr ar y chwith

3.  Dewiswch yr opsiwn sy’n eich siwtio orau.