Skip to main content

Newyddion

dydd Gwener, 5 Awst 2022

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi cyhoeddi Amanda Blakeman, sydd ar hyn o bryd yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, fel yr ymgeisydd gorau yn ei dyb ef i fod yn Prif Gwnstabl newydd y rhanbarth. Ms Blakeman fydd y Prif Gwnstabl benywaidd cyntaf yn hanes Heddlu Gogledd Cymru.

dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022

Croesawodd Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) Gogledd Cymru'r newyddion cyffrous heddiw fod ymgais am £1.5 miliwn o gyllid gan y Swyddfa Gartref i wneud strydoedd Gogledd Cymru yn fwy diogel wedi llwyddo.

dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2022

Aeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i Langefni ar 20 Gorffennaf i weld adnodd newydd sy'n galluogi dioddefwyr a thystion mewn achosion o gam-drin domestig a thrais rhywiol i roi tystiolaeth gyda chyswllt byw, ymhell oddi wrth adeiladau'r llys.

dydd Iau, 21 Gorffennaf 2022

Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a gweld prosiectau yn cynorthwyo i ymgysylltu gyda phobl ifanc oedd ffocws ymweliad gan Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Wayne Jones, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, i Bwllheli ar ddydd Iau, 21 Gorffennaf.

dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2022

Aeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i gae Clwb Pêl droed Llangoed ar 20 Gorffennaf i ddysgu mwy am sut mae arian wedi ei atafaelu oddi wrth droseddwyr yn cynorthwyo i ariannu eu prosiect.

dydd Gwener, 15 Gorffennaf 2022

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yng Ngogledd Cymru'n ddiogel.

dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2022

Dangoswyd ffilm yn adrodd hanes rhywun ifanc lleol a laddwyd yn drasig mewn gwrthdrawiad traffig ffordd mewn digwyddiad arbennig yn Rhuthun ar 12 Gorffennaf lle rhannwyd ei diogelwch ffordd grymus gyda'r gymuned leol. 

dydd Iau, 7 Gorffennaf 2022

Ymwelodd CHTh Gogledd Cymru â Threffynnon i weld sut mae prosiect cyffrous yn elwa o'r arian sydd wedi ei atafaelu oddi wrth droseddwyr i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd drwy grefftau ymladd. 

dydd Llun, 27 Mehefin 2022

Aeth Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru i weld y Swyddfa Cymorth Dioddefwyr yn  Llanelwy ar 22 Mehefin i ddysgu mwy am ei gwaith yn y gymuned, a chyfarfod y tîm sy'n gweithio i sicrhau fod gan ddioddefwyr trosedd ledled Gogledd Cymru rywle i droi am gymorth pan maent ei angen.

dydd Mawrth, 21 Mehefin 2022

Bu Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ym ymweld ag Ysgol Eirias ym Mae Colwyn ar 21 Mehefin i ddysgu mwy am sut mae arian wedi ei atafaelu oddi wrth droseddwyr yn ariannu prosiect sy'n anelu at wneud ein pobl ifanc yn fwy diogel ar y ffyrdd.