Skip to main content

Newyddion

dydd Mercher, 22 Mawrth 2023

Mae Heddlu Gogledd a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cynnal y digwyddiad cyntaf o'i fath am ddim i berchnogion busnes yng Ngogledd Cymru ar sut i gadw eu busnesau'n ddiogel rhag troseddau seiber.

dydd Mawrth, 21 Mawrth 2023

Gyda chyhoeddi adroddiad y Barwnes Louise Casey i safonau a diwylliant o fewn yr Heddlu Metropolitan, mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi gwneud datganiad.

dydd Llun, 20 Mawrth 2023

Mae'r CHTh yn craffu gwaith Heddlu Gogledd Cymru drwy amrywiaeth eang o ffyrdd, gan gynnwys y Bwrdd Gweithredu Strategol. Yn y cyfarfod hwn, mae'r CHTh a'i dîm yn cyfarfod gyda'r Prif Swyddogion er mwyn adolygu cyflawniad yr Heddlu ar y cyfan, gan gynnwys o ran blaenoriaethau'r Cynllun Heddlu a Throsedd.

dydd Mawrth, 14 Mawrth 2023

Yn dilyn cyhoeddi’r meincnod cyntaf o gyflawniad yr heddlu ar fynd i’r afael â thrais yn erbyn merched a genethod mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi cyhoeddi datganiad.

dydd Gwener, 10 Mawrth 2023

Mae'r rhestr fer ar gyfer menter 'Eich Cymuned, Eich Dewis', sy'n noddi prosiectau craidd,  wedi cael ei gyhoeddi ac mae gofyn i'r cyhoedd nawr bleidleisio dros eu hoff brosiect i dderbyn arian.

dydd Mercher, 8 Mawrth 2023

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Andy Dunbobbin yn cynnal cymorthfeydd i drigolion Rhuthun, Sir Ddinbych a'r ardal ar 23 Mawrth yn y bore fel rhan o'i ymgyrch i ddod â phlismona yn agosach at bobl yr ardal.

dydd Mawrth, 7 Mawrth 2023

Yn diweddar, cynhaliodd swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru (HGC) sesiwn ymarferion bocsio i ferched a genethod yng Nghanolfan Hamdden Caergybi fel rhan o'r fenter Strydoedd Diogelach.

dydd Mawrth, 7 Mawrth 2023

Mae Gwarchod Cymdogaeth wedi lansio ymgyrch newydd - ei ymgyrch recriwtio mwyaf yn y blynyddoedd diweddar - i annog pobl i gyfrannu at eu cymuned a lleihau ofn a thebygrwydd o drosedd. 

dydd Mercher, 1 Mawrth 2023

Ar ddydd Mawrth 28 Chwefror, rhannwyd stori Olivia Alkir, geneth ifanc o Ruthun, gyda deddfwyr, ymgyrchwyr diogelwch ffyrdd, y gwasanaethau brys a chynrychiolwyr o'r diwydiant yswiriant yn y Senedd gyda'r nod o wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bobl ifanc yng Nghymru.

dydd Llun, 20 Chwefror 2023

Heddiw, cyhoeddir adroddiad allweddol gan Heddlu Gogledd Cymru wedi'i baratoi yn dilyn canfod David Carrick yn euog am lu o droseddau fel treisio, trais yn erbyn merched ac ymddygiad gorfodol tra roedd yn swyddog yn yr Heddlu Metropolitan.