Skip to main content

Swyddi Gwag

Profiad Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am brofiad gwaith gyda Heddlu Gogledd Cymru, edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth. Bydd y broses recriwtio fel arfer yn dechrau ddiwedd mis Hydref bob blwyddyn ar gyfer cyfleoedd yr haf dilynol.

Os bydd cyfle profiad gwaith yn codi gyda Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn hwyluso’r broses recriwtio ar ein rhan. 


Gwirfoddolwyr gyda'r Heddlu

Am gyfle i wirfoddoly gyda Heddlu Gogledd Cymru gwelwch yma