Skip to main content

Chwythu'r Chwiban

Os ydych yn dymuno gwneud honiad o dwyll, camddefnydd neu lygredigaeth yn gyfrinachol i unigolyn cyswllt annibynnol, ysgrifennwch at
Swyddfa Archwilio Cymru gan gyfeirio eich gohebiaeth at:

Swyddog PIDA
Archwilydd Cyffredinol Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

Ffôn: 01244 525980
 neu
e-mail: whistleblowing@wao.gov.uk

Sut i Gwyno

Mae gwybodaeth ar sut i wneud cwyn ar gael yma.