Skip to main content

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith niweidiol ar fywyd dyddiol unigolyn. Nid yw’r ymddygiad hwn yn dderbyniol a hoffwn eich annog i’w riportio i’r heddlu drwy ffonio 101.