Skip to main content

Troseddau Seiber

Mae datblygiad technoleg dros y deng mlynedd diwethaf wedi golygu bod cynnydd wedi bod mewn troseddau sy’n digwydd ar y rhyngrwyd.  Cliciwch ar y linc isod i gael gwybodaeth am sut i ddiogelu eich hun ar-lein.

https://www.northwales.police.uk/advice/advice-and-information/fa/fraud/online-fraud/cyber-crime-fraud/

Os ydych wedi dioddef twyll yna ffoniwch Action Fraud ar 03001232040. Nodwch os gwelwch yn dda mai rhif difrys ydi hwn ac os ydych mewn perygl yna dylech ffonio 999.

Am fwy o fanylion gwelwch Dalen Ffaith 'Byddwch yn ddiogel ar lein yng Nghymru'.