Skip to main content

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Sy’n gyfrifol am lywodraethu plismona yn ein hardal

Andy Dunbobbin - The Quay Hotel, Deganwy 2

Amdan y Comisiynydd

Mae ar y Comisiynydd gyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon sy'n dangos gwerth am arian ac, yn bwysicaf oll, yn lleihau trosedd.

OPCC COLLAGE 2

Gwybodaeth

I weld manylion am busnes swyddfa'r Comisiynydd a gwasanaethau wedi eu comisiynu.

Andy Dunbobbin & Amanda Blakeman

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd.

P&C Plan Cover CY

Cynllun Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae'r Cynllun Heddlu a Throsedd yn canolbwyntio ar y prif feysydd fydd disgwyl i'r Heddlu eu cyflawni – materion sydd o bwys i bobl leol, ar y cyd a gofynion plismona cenedlaethol.

Cliciwch yma i ddarllen blaenoriaethau plismona Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru


VHC logo

Cymorth i ddioddefwyr trosedd

Mae darparu cymorth i ddioddefwyr trosedd yn flaenoriaeth allweddol i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Un o'r gwasanaethau hanfodol y mae'r swyddfa'n ei gomisiynu ydy'r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr, a leolir yn Llanelwy, sy'n cynorthwyo pob dioddefwr.

Os oes angen cymorth neu gyngor pellach arnoch chi, cliciwch ar y ddolen hon. (cliciwch 'Cymraeg' yn y faner uchaf i weld cyfieithiad Cymraeg)


Newyddion diweddaraf o Swyddfa'r Comisiynydd