Skip to main content

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Sy’n gyfrifol am lywodraethu plismona yn ein hardal

Andy Dunbobbin - The Quay Hotel, Deganwy 2

Amdan y Comisiynydd

Mae ar y Comisiynydd gyfrifoldeb cyffredinol i sicrhau heddlu effeithiol ac effeithlon sy'n dangos gwerth am arian ac, yn bwysicaf oll, yn lleihau trosedd.

OPCC COLLAGE 2

Gwybodaeth

I weld manylion am busnes swyddfa'r Comisiynydd a gwasanaethau wedi eu comisiynu.

Andy Dunbobbin & Amanda Blakeman

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae datblygu partneriaethau effeithiol yn sylfaenol i’r gwaith a wneir gan y Comisiynydd.

Cyflwyniad i etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2024

Ar 2 Mai 2024, gall pleidleiswyr fynd i orsafoedd pleidleisio i fwrw eu pleidlais dros eu hymgeisydd CHTh o ddewis. Ar ôl i'r bleidlais gau, caiff y pleidleisiau eu cyfrif a'u dilysu a'r ymgeisydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau sy'n ennill yr etholiad.

Darllenwch ein cyflwyniad defnyddiol i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r broses etholiadol yma.


VHC logo

Cymorth i ddioddefwyr trosedd

Mae darparu cymorth i ddioddefwyr trosedd yn flaenoriaeth allweddol i’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Un o'r gwasanaethau hanfodol y mae'r swyddfa'n ei gomisiynu ydy'r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr, a leolir yn Llanelwy, sy'n cynorthwyo pob dioddefwr.

Os oes angen cymorth neu gyngor pellach arnoch chi, cliciwch ar y ddolen hon. (cliciwch 'Cymraeg' yn y faner uchaf i weld cyfieithiad Cymraeg)


Newyddion diweddaraf o Swyddfa'r Comisiynydd