Skip to main content

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

PCC CSE

Amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed ydi un o fy mhrif flaenoriaethau.

Os oes rhywun wedi camfanteisio’n rhywiol arnoch neu os ydych yn poeni am rywun yna cysylltwch â’r heddlu drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.