Skip to main content

Cysylltu a ni

Mae’r Comisiynydd bob amser yn awyddus i glywed eich barn ynglŷn â materion plismona a throseddu yng Ngogledd Cymru. Os oes gennych unrhyw sylwadau, llenwch y ffurflen isod. Gellir hefyd defnyddio’r ffurflen i wneud cwyn.

(I gael gwybod pa fath o gwynion mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am roi sylw iddynt, ewch i'r adran Sut i gwyno’)

Fel arall gallwch gysylltu â’r comisiynydd drwy’r post neu dros y ffôn:

Cyfeiriad y Swyddfa

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Glan y Don
Bae Colwyn
Conwy  LL29 8AW

E-Bost: schth@heddlugogleddcymru.police.uk
Ffôn: 01492 805486

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC

Yn yr adran hon