Skip to main content

Gwybodaeth am yr Uwchswyddogion

Teitl y Swydd: Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Enw: Andy Dunbobbin
Cyfeiriad
Gohebiaeth: 
 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

Ebost: OPCC@northwales.police.uk
Rhif ffôn: 01492 805486
Cyflog: £73,300
Cyfrifoldeb: Mae pwerau a dyletswyddau y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi eu traethu yn  y protocol heddlu a fedrwch ei weld yma.  
Teitl y Swydd Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd
Enw: Wayne Jones
Cyfeiriad
Gohebiaeth
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

Ebost: OPCC@northwales.police.uk
Rhif ffôn: 01492 805486
Cyflog:  £55,660
Cyfrifoldeb: Gweler Proffil Swydd
Teitl y Swydd Prif Weithredwr a Swyddog Monitro
Enw: Stephen Hughes
Cyfeiriad Gohebiaeth: 
 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

Ebost: OPCC@northwales.police.uk
Rhif ffôn: 01492 805486
Cyfrifoldeb Proffil Swydd Prif Weithredwr

Swyddog Statudol
Swyddog Monitro (Cwynion)
Prif Ymgynghorydd Strategaeth
Pennaeth Gwasanaeth Taliedig
Partneriaethau Strategol/Cydweithio
Trefn Lywodraethol
Sicrhau fod SCHT yn trosglwyddo Blaenoriaethau
Cyflog £96,101
Teitl y Swydd: Prif Swyddog Cyllid
Enw: Kate Jackson
Cyfieiriad Gohebiaeth: 
 
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Pencadlys yr Heddlu
Glan y Don
Bae Colwyn LL29 8AW

Ebost: OPCC@northwales.police.uk
Rhif ffôn: 01492 805486
Cyflog: £49,685 (22.12 o oriau)
Cyfrifoldeb: Disgrifiad Swydd y Prif Swyddog Cyllid

Swyddog Stadudol
Swyddog Adran 151
Prif Ymgynghorydd ar Gyllid
Cywirdeb/Safonnau Ariannol
Cyswllt gyd Swyddog 151 y Prif Gwnstabl
Rheoli Risg
Rheolaeth Fewnol ac Archwilio