Skip to main content

Rhestr Penderfyniadau

Rhestr o benderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

2024

2024.16 - Hepgoriad

2024.08 Crimestoppers

2024.06 VAWDASV

DM 2024.01 Hepgoraid

2023

2023.61 Hepgoriad

DM 2023.59 Dechrau Newydd

2023.58 Yr Ystad

2023.53 Hepgoriad

2023.52 Hepgoriad

2023.51 Hepgoriad

2023.50. Hepgoriad

2023.49 Hepgoriad

2023.48 Hepgoriad

2023.47 Hepgoriad

2023.41 Rhaglen IRIS

2023.38 Hawl prynu

2023.35 Noddi Gwobrau PDP

2023.34 Cydnabyddiaeth

2023.27 VAWDASV

2023.23 Nawdd Balchder

2023.19 Hepgoriad Dell

2023.15 Uwch Dadansoddwr

2023.11 Hepgoriad RASASC

2023.09Hepgoriad Erialau

2023.04 Hepgoriad FCIN

2023.01Adolygiad Hela

2022

2022.30 RASASC

2022.28 Hepgoriad - SWaN

2022.20 Hepgoriad FCIN

2022.16 - Cerbyd

2022.13 Checkpoint Cymru

2022.09 Crimestoppers