Skip to main content

Rhestr Penderfyniadau

Rhestr o benderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

2023

2023.41 Rhaglen IRIS

2023.38 Hawl prynu

2023.35 Noddi Gwobrau PDP

2023.34 Cydnabyddiaeth

2023.27 VAWDASV

2023.23 Nawdd Balchder

2023.19 Hepgoriad Dell

2023.15 Uwch Dadansoddwr

2023.11 Hepgoriad RASASC

2023.09Hepgoriad Erialau

2023.04 Hepgoriad FCIN

2023.01Adolygiad Hela

2022

2022.30 RASASC

2022.28 Hepgoriad - SWaN

2022.20 Hepgoriad FCIN

2022.16 - Cerbyd

2022.13 Checkpoint Cymru

2022.09 Crimestoppers

2021

2021.33 Dirprwyo Awdurdod

2021.30.Canolfan Cerbydau