Skip to main content

Log Datgaliadau

Log Datgaliadau Rhyddid Gwybodaeth

2021.03 - Staff
2021.19 - Dirprwyo Awdurdod
2021.20 - Nalaxone
2021.21 - Etholiad
2021.23 - Ymgynghorydd Gwleidyddiaeth
2021.24 - Caffi Canabis
2021.31 - Canfyddiadau'r Cyhoedd a Blismona
2021.32 - Uned Troseddau Economaidd
2021.38 - Staff
2021.40 - Cyllid Staff
2021.44 - Sbardun Cymunedol
2021.45 - Adolygiadau Cwynion
2022.03 - Comisiynu
2022.04 - Cyllid
2022.05 - Staff
2022.07 - Cwynion
2022.08 - Costau'r Swyddfa
2022.09 - Cymorth i ddioddefwyr y ffyrdd
2022.10 - Trosedd a Phlismona
2022.12 - Sefydliadau BME
2022.16 - Masnacha
2022.18 - Cydraddoldeb, Amrywiaeth a chynwysoldeb
2022.21 - Cadeiryddion a Chymhwyster Cyfreithiol
2022.22 - Gwramdawiadau Camymddygiad