Skip to main content

Log Datgaliadau

Log Datgaliadau Rhyddid Gwybodaeth

2020.01 - Polisiau
2020.04 - Stelcian
2020.05 - Cyflogau
2020.07 - Y Ddalfa
2020.08 - DIgwyddiad/damweiniau ar y ffordd
2020.09 - Maes Parcio
2020.10 - Sipsiwn a Trafeilwyr
2020.11 - Rheoli Gwybodaeth
2020.12 - Terfyn Cyflymder
2020.13 - Caethwasiaeth Fodern
2020-14 - Gwariant
2020-15 - Safleoedd porn
2020-16 - Costiau staff
2020-17 - Caethwasiaeth fodern
2020-18 - Troseddwyr rhywiol
2021.03 - Staff
2021.19 - Dirprwyo Awdurdod
2021.20 - Nalaxone
2021.21 - Etholiad
2021.23 - Ymgynghorydd Gwleidyddiaeth
2021.24 - Caffi Canabis
2021.31 - Canfyddiadau'r Cyhoedd a Blismona
2021.32 - Uned Troseddau Economaidd
2021.38 - Staff
2021.40 - Cyllid Staff
2021.44 - Sbardun Cymunedol
2021.45 - Adolygiadau Cwynion
2022.03 - Comisiynu
2022.04 - Cyllid
2022.05 - Staff
2022.07 - Cwynion
2022.08 - Costau'r Swyddfa
2022.09 - Cymorth i ddioddefwyr y ffyrdd
2022.10 - Trosedd a Phlismona
2022.12 - Sefydliadau BME
2022.16 - Masnacha