Skip to main content

Polisiau a gweithdrefnau

CoPaCC 2020 logo

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes y Comisiynydd

Polisïau rheoli gwybodaeth a data personol 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer y ddarpariaeth o wasanaethau 

 Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer trefniadau caffael a chomisiynu

Polisïau a gweithdrefnau ynglŷn â chyflogaeth staff

Mae staff sy’n cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan SCHTh (o dan arweiniad a rheolaeth y Prif Weithredwr), fel y rhai sydd o dan arweiniad a rheolaeth y Prif Gwnstabl, yn cael eu cyflogi yn unol ag Amodau Staff yr Heddlu a'r Amodau Gwasanaeth.

Bydd unrhyw amrywiadau o ran y gweithdrefnau sy’n cael eu gweithredu o fewn SCHTh yn cael eu dogfennu a’u cymeradwyo gan y cyflogwr mewn cydweithrediad ag Unsain.

Gweithdrefn cwynion