Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

 

Gwybodaeth ariannol

 

Cyllideb y Swyddfa


 
Ffynhonnell Refeniw

 


 

 Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


 
Praesept a Taflen Treth Cyngor

 Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig
yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


 
Treth Cyngor

 


 

Strategaeth Gyfalaf

 


 

Rheoli'r Trysorlys (o 2019 ymlaen mi fydd y Datganiad yma yn gynnwys gyda'r Strategaeth Gyfalaf uchod)

 


 
Datganiad o Gyfrifon

 Gwariant

Gwariant dros £500Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Grantiau Trosedd ac anrhefn
Manylion o contractau sydd allan i dendr ar hyn o bryd
Holl gontractau gwerth mwy na £10,000
Rhestr o gontractau o dan £10,000, trafodion cyfreithiol a hawlildiadau rheolau sefydlogTreuliauStrwythur Cyflog a Graddfeydd


Cyflog

 

Proffil Swydd

Prif Weithredwr
Prif Swyddog CyllidArchwilio


Cyfrifon Archwiliedig

     

Barn yr Archwilwyr 

Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

 

Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio

 

 


 

 

 
 
 
Powered by Contensis