Set your Postcode This will personalise content such as news & events with the latest from your area.
Skip Content Skip Content

Yr hyn da ni'n ei wario, a sut

 CopACC Logo Green web

Gwybodaeth ariannol

 

Cyllideb y Swyddfa


 
Ffynhonnell Refeniw

 


 

 Cyllideb a ddyrannwyd i Heddlu Gogledd Cymru


 
Praesept a Taflen Treth Cyngor

 Cynlluniadau Ariannol Tymor Canolig
yn cynnwys y Drafft Praesept, Cynlluniau Ariannol ac ein Strategaeth Cronfa wrth gefn


 
Treth Cyngor

 


 

Strategaeth Gyfalaf

 


 

Rheoli'r Trysorlys (o 2019 ymlaen mi fydd y Datganiad yma yn gynnwys gyda'r Strategaeth Gyfalaf uchod)

 


 
Datganiad o Gyfrifon

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - 
Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw archwiliad datganiad o gyfrifon 2019-20 wedi'i gwblhau eto ac nid oes unrhyw farn archwilio wedi'i darparu. Y datganiad o gyfrifon sy'n cael ei gyhoeddi yw'r datganiad o gyfrifon nas archwiliwyd.

 Gwariant

Gwariant dros £500Contractiau, tendro, caffaeliad a grantiau


Grantiau Trosedd ac anrhefn
Manylion o contractau sydd allan i dendr ar hyn o bryd
Holl gontractau gwerth mwy na £10,000
Rhestr o gontractau o dan £10,000, trafodion cyfreithiol a hawlildiadau rheolau sefydlogTreuliauStrwythur Cyflog a Graddfeydd


Cyflog

 

Proffil Swydd

Prif Weithredwr
Prif Swyddog CyllidArchwilio


Cyfrifon Archwiliedig

     

Barn yr Archwilwyr 

 

Adroddiad yr Archwilwyr


Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol

 

 

Adroddiad Blynyddol Cyd Bwyllgor Archwilio

 

 


 CoPaCC OPCC Transparency QM with hyperlink 2016 17 small

 

 
 
 
Powered by Contensis